Volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd door studenten van de CHE heeft gemiddeld 1 op de 3 predikanten in PKN en CGK behoefte aan professionele coaching. Onder predikanten in GKV en NGK ligt dat gemiddelde flink hoger: bijna 2 op de 3. Dat blijkt uit een verslag in het ND. De behoefte is er dus. Maar wie gaat het doen? Een drietal opties:

1. “De Heilige Geest als Coach”.
Volgens een aantal reacties op de ND-site vinden sommige kerkleden het bedenkelijk dat een predikant een professionele coach nodig heeft. `Verwacht het van de Heilige Geest als Coach, en niet van een menselijke coach´, is de boodschap. Ik vind dit dat hier een valse tegenstelling wordt gemaakt. Het is toch juist door de Geest dat christenen elkaar helpen om te groeien, ook in het predikantswerk? Gelukkig had Timotheüs Paulus als coach.

2. Zoek een professional
Gewoon doen. Ik heb zelf een coachingstraject gevolgd bij een erkend coach (en predikant) en kijk daar positief op terug. Coaching sluit aan bij de praktijk van het werk en helpt je om realistische doelen te stellen.

3. Coach jezelf
Hoewel ik enthousiast ben over het werk van professionele coaches (zie 2), denk ik dat dit niet het hele verhaal is. Je kunt jezelf ook “coachen”. Bv. door je aan te wennen om op gezette tijden te reflecteren op je functioneren en ook tijd in te ruimen voor het lezen van boeken over ‘personal management’.

Advertenties