Zo heet het boek van Gordon McDonald waarover ds. A.A.F. van de Weg (HHK Soest) een gastbijdrage levert, hieronder. Het boek is overigens voor EUR 5 (!) te koop.

 

Breng orde in je [innerlijk] leven

Dit boek is geboren in de praktijk van een predikant, die met zijn hoofd tegen de muur oploopt. Natuurlijke gaven, zoals persoonlijk charisma, een helder verstand, een evenwichtige persoonlijkheid en organisatietalent waren in staat lange tijd de buitenwereld te imponeren en te motiveren. Tot de tank leeg raakte… De geestdrift en voortvarendheid aan de buitenkant camoufleerden een innerlijke leegte.

Het is een risico van veel predikanten. Hoe meer wij kunnen betekenen in het openbare leven, des te gezegender we ons weten. Daarom neigen we ernaar veel aandacht aan dat deel van ons leven te besteden. De kwantiteit van onze bezigheden zijn echter geen graadmeter voor de kwaliteit van onze bezigheden, laat staan voor de kwaliteit van ons innerlijke leven. Er is orde nodig. Meer dan orde op het bureau, in de aktetas en in de agenda.

MacDonald neemt ons mee en schenkt aandacht aan vijf sectoren: motivatie, omgaan met tijd, wijsheid en kennis, geestelijke kracht en herstel. Een voor een ga ik ze bij langs.

 

Motivatie

‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.’ (Spr. 4:23). Denkend vanuit dit principe onderscheidt MacDonald tussen gedrevenheid en geroepen-zijn. Een gedreven predikant vindt over het algemeen voldoening in zijn prestaties. Hij is altijd bezig met de symbolen van prestatie en succes. Hij denkt in termen van resultaten. Hij is een bezette man met een overvolle agenda. Als we deze kenmerken herkennen, is er werk aan de winkel in ons innerlijk leven. We zitten gevangen in een gouden kooi, gedreven om meer erkenning te verwerven, om meer succes, aanzien en roem te oogsten. Het trieste gevolg is een innerlijk leven wat een opgedroogde bron is geworden.

Een geroepen predikant leeft als een rentmeester. Zijn tijd, zijn natuurlijke en geestelijke gaven, zijn gezondheid zijn hem slechts toevertrouwd. Hij weet dat zijn identiteit niet afhankelijk is van wat hij doet en presteert. Hij weet waarvoor hij leeft en heeft daarom een onwankelbare toewijding aan de zaak van zijn Meester.

 

Omgaan met tijd

Een belangrijk principe van GTD is effectief omgaan met kostbare tijd. MacDonald schenkt daar ook aandacht aan. Je kunt een bijzonder getalenteerde predikant zijn, een enorme intelligentie bezitten, over opmerkelijke communicatieve gaven beschikken en toch dit alles verkwisten door het onvermogen je tijd goed gebruiken. Een geordend innerlijk leven heeft een geordend uiterlijk leven nodig. Budgettering van je tijd is daarom nodig! Heb ik de ‘lekken’ in mijn tijd gedicht en mijn meest productieve uren bepaald, uitgaande van mijn bekwaamheden, beperkingen en prioriteiten?

 

Wijsheid en kennis

Orde aanbrengen in je innerlijk leven behelst ook intellectuele structurering! Wie niet groeit in kennis en wijsheid, kan een uitmuntende korteafstandsloper zijn, die echter op de lange termijn verliest. Vandaar het appel vanuit dit boek om een predikant met inhoud te zijn, die niet zomaar iets zegt; die geen genoegen neemt met oppervlakkige ideeën; die geen intellectuele luiheid aan de dag legt door zich te laten inpalmen door andere, luidruchtigere sprekers; die een wijs oordeel aan de dag legt; die niet gevangen zit in ideologieën. Wie zicht er bewust toe zet zijn verstand te gebruiken om te groeien en zich als persoon te ontwikkelen, zal de intellectuele dimensie van zijn innerlijk leven laten groeien. MacDonald doet in dat verband drie suggesties aan de hand. Groei door een luisteraar te zijn, groei door te lezen, groei door gedisciplineerd te studeren. En studie houdt meer dan defensief studeren: studie die uitsluitend gericht is op het volbrengen van bijv. een preek. Studie is ook offensief studeren: informatie en inzichten verzamelen, mogelijk uitlopend in pennenvruchten of lezingen, maar in eerste instantie bedoeld om ‘meer te leren over Gods wereld’.

 

Geestelijke kracht

Een geordende geest heeft innerlijke rust. Om die innerlijke rust te krijgen, bestaat geen ‘instant-oplossing’, bijv. een emotionele ervaring. De houdbaarheidsdatum verstrijkt snel.  MacDonald hamert op de discipline, zoals een atleet voortdurend zijn lichaam traint voor een wedstrijd. Een indringende spiegel wordt de predikant voorgehouden. Kunnen wij nog stil zijn voor Gods aangezicht? Het boek wil geen betoog zijn over methoden om het geestelijk leven te trainen, maar biedt wel enkele praktische handvatten om de geestelijke vitaliteit van het leven met de Heere te onderhouden.

 

Herstel

Predikanten kunnen echte ‘workaholics’ zijn of worden. Na een cursus time-management, is het toch goed jezelf af te vragen of je niet in overtreding bent. Ook voor een predikant geldt: zes dagen zult gij arbeiden… Sabbatsrust is noodzakelijk. Een predikant die regelmatig verfrist wordt door de sabbatsrust, en niet alleen maar door ontspanning of vrije tijd, zal een sterk en veerkrachtig persoon blijven.

 

Als predikant loop je het risico orde te brengen in je binnenste door druk bezig te zijn aan de buitenkant. Wie zich daar volledig op richt, loopt het gevaar sterk aan innerlijke kracht en vitaliteit in te leveren. Het een kan niet zonder het ander. Dit boek is geen correctie op, maar een welkome aanvulling bij GTD. Wie de soms wat al te psychologiserende bijbeluitleg op de koop toe neemt, zal hopelijk eenzelfde ontdekking als ik doen: wie dit boek leest, leest zichzelf! En dat is heilzaam.

 

 

Ds. A.A.F. van de Weg

Soest

 

 

Advertenties