Volgers van dit weblog hebben het al gemerkt: Sinds een aantal weken is Gerke Roorda actief als auteur op dit weblog. En hoe! Een vliegende start, met een aantal zeer bruikbare bijdragen. Ik ben van plan om een aantal van zijn tips voor de Mac door te vertalen voor Windows-gebruikers.

Voor dit moment alleen een hartelijk welkom aan Gerke! Hij is GKV-predikant in Zeist en een ervaren gebruiker van GTD in de pastorie. Op zijn eigen weblog publiceerde hij al over ‘predikant en praktijk’ , maar we zijn blij dat hij zijn blog-activiteiten op dit terrein wil voortzetten op dit blog.

Tot slot: Ik ga me hier niet wagen aan optimistische bespiegelingen over de ‘kleine oecumene’, maar het is wel mooi dat dit weblog nu gedragen wordt door predikanten uit CGK, GKV én NGK.

Advertenties