Het leuke van een weblog als WordPress is dat je ook kunt zien met wat voor zoektermen je blog gevonden is. Nu zag ik dat onlangs iemand op Predikant & Praktijk terecht was gekomen door op google in te vullen “Hoeveel preekt een parttime predikant?” Zelf ben ik sinds 2005 werkzaam als predikant, inmiddels in de tweede gemeente, al die tijd als parttime predikant. Vanuit de ervaring die ik opgedaan heb met parttime predikant zijn wil ik graag iets delen over vragen als: “Hoeveel preekt een parttime predikant?”

Vooropmerking

Allereerst een vooropmerking. De overeenkomsten tussen parttime predikanten zijn dat ze predikant zijn en dat ze parttime werken. Daar houden de overeenkomsten dan ook ongeveer wel mee op. De reden en de manier waarop je parttime aan de slag bent kan behoorlijk verschillend zijn. Een collega van mij werkte 80% als gemeentepredikant en 20% gebruikte hij voor studie. Zijn weekagenda was, bij wijze van spreken, een blanco vel die hij verder geheel naar eigen inzicht in kon delen. Dus of hij nou op maandagochtend of donderdagmiddag aan de studie ging, dat was zijn eigen keus. Ik werk parttime omdat mijn vrouw en ik beiden zorgen voor onze kinderen en beiden aan het werk zijn. Dat betekent dat ik overdag in de regel op maandag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag tot en met 4 uur (nl. als de kinderen uit school komen) aan het werk kan. Mijn agenda is door de verdeling van werk en zorg dus al behoorlijk voor gestructureerd.

Zo zijn er ook collega’s die vanwege gezondheidsredenen minder zijn gaan werken of twee banen met elkaar combineren. Weer anderen werken parttime omdat de predikantsfunctie beperkt is en gericht is op specifieke aandachtsvelden.

Kortom vragen naar hoeveel een parttime predikant preekt is sowieso al afhankelijk van de reden en de wijze waarop er parttime gewerkt wordt. Het boeiende van een parttime functie is dat je gedwongen wordt om na te denken hoe je je functie in wil vullen en waarom op die manier. Vragen die mij als parttime predikant regelmatig gesteld worden zijn: hoe doe je dat, hoe wil je dat indelen, hoe ga je dan om met je tijd? Hoe bewaak je je grenzen? Waar richt je je op? Wat laat je liggen? Goede vragen voor elke predikant, parttimer of niet. Als parttimer zit ik in de luxe positie dat ik er wel over na moet denken.

Dat brengt mij tot het volgende: het verschil tussen input en output.

Input kramp

Toen ik begon als predikant richtte ik mij met name op de input: hoeveel uren moet ik draaien, hoeveel preken moet ik maken, hoeveel bezoeken in de week afleggen? Tijdschrijven was voor mij belangrijk, niet alleen om inzicht te krijgen in mijn tijdsbesteding, maar vooral ook om aan de kerkenraad te laten zien: kijk ik werk echt wel genoeg, ik hou mij aan de afspraken.

Bij mij leidde dat tot een zekere kramp: berekenen hoeveel een fulltime predikant aan preekwerk doet en dan vervolgens een moeilijke formule verzinnen om tot een bepaald aantal preken per jaar te komen. Datzelfde probeerde ik dan te doen met het aantal bezoeken dat ik deed. Enzovoort. Daarmee werd parttime werken behoorlijk denken vanuit de beperking: wat ga ik niet doen, wat doe ik minder. Ook wordt op deze manier ongemerkt het doel van het werken het werk zelf. Plat gezegd: bezoekjes scoren en voldoende preken op de teller zien te halen. Met op de achtergrond de kwaal waar veel collega’s aan leiden: doe ik wel genoeg, doe ik wel genoeg?

Output uitzicht

Totdat mijn coach me aanraadde om het boek te lezen: “Leidinggeven zonder bevelen” met als ondertitel “De output-manager” geschreven door Filip Vandendriessche en Jef Clement. Toen ontdekte ik dat ik het doel van mijn werk uit het oog verloor door te focussen op “Hoeveel preekt een parttime predikant?”. De vraag is niet hoeveel je preekt (input), maar waarom je preekt (output). Waarom je aan het werk bent als predikant. Wat je beoogt. Welk doel je, samen met de kerkenraad, na streeft. Dat gaf mij enorm veel lucht en ruimte. Dus toen ik naar een volgende gemeente ging, ging het gesprek in eerste instantie niet over: hoeveel preek je? Maar over de vraag: wat kom ik doen? Wat beogen we met elkaar? Welke dingen vinden we belangrijk? En hoe zien we daarin de rol van een predikant in het algemeen, en de rol van mij als predikant met mijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden in het bijzonder?

Eén van de dingen die erg belangrijk gevonden wordt op de plek waar ik nu aan het werk ben is continuïteit in de prediking. Daarom preek ik als parttime predikant nu meer dan in de vorige gemeente. Tegelijk houdt ik mij niet meer bezig met de vraag: hoeveel preken heb ik dit jaar op de teller staan? De vraag is: bereiken we op deze manier het doel dat wij voor ogen hebben?

Van input dus, naar output. Als je met elkaar het doel helder hebt kun je vervolgens een uren plaatje maken van de gemiddelde werkweek. Dat plaatje is dan de check of je elkaar goed begrepen hebt en of het doel wat je geformuleerd hebt wel voldoet aan de de SMART-voorwaarden Acceptabel en Reallistisch.

Kortom, hoeveel preekt een parttime predikant? Zoveel als gezien situatie van de predikant en de gemeente acceptabel en reallistisch is om het beoogde doel te kunnen bereiken.

Advertenties