Wat nu als je alles verzameld hebt (fase 1)? Je gaat de ongedefinieerde stuff verwerken door eerst vast te stellen wat het is, daarna of er iets mee gedaan moet worden en zo ja, wat. Hoe doe je dat?

1. Een voor een. Je neemt het eerste van de stapel uit je inbox, één ding, en je doet het niet meer terug.

2. Wat is de volgende actie (next action, NA)? Een NA is altijd een concrete, fysieke handeling in een context. Misschien is die niet aan het ding verbonden, dan  moet het ding worden weggegooid of bewaard in een archief. Als er wél een NA aan verbonden is:

3. Doe, delegeer of zet het in je systeem. Doe het als het minder dan twee minuten kost, delegeer waar je kunt, en anders: stop het in het systeem. Hoe?

4. Datum-specifiek in de agenda, anders op de takenlijst. In een volgende bijdrage meer daarover.

Advertenties