Disclaimer: dit is waarschijnlijk in de ogen van sommigen een rijkelijk vaag stukje. Ik schrijf het op verzoek van de deelnemers van de cursusdag van 12 september jongstleden, over de organisatie van predikantswerk. Geïnteresseerd in zo’n cursus? Mail naar a.huijgen [at]  gmail.com.

Mihaly Csikszentmihalyi schreef (al in 1990) een boek over Flow, dat ik hier niet compleet ga samenvatten. Voor ruim $10 koop je het bij Amazon. Op punten neigt het me te veel naar het (Zen-)boeddhistisch-religieuze, maar ik probeer in dit blogje de krenten uit de pap te halen.

Wat is flow? Een ‘optimal experience’ waardoor je niet langer streeft naar geluk of vreugde in je werk, maar je er als het ware in opgaat: je besef van tijd is even weg. Zoals een kind dat in de zandbak speelt. Wie zou er zo zijn werk niet willen doen?

De sleutel ligt in orde, het tegendeel van chaos in de psyche, die ontstaat doordat informatie die strijdt met de doelen van de persoon, zich voordoet in het bewustzijn. De auteur spreekt hier van ‘psychic entropy.’ De orde die daaraan tegengesteld is, maakt dat het werk niet als werk wordt beleefd, maar je als het ware meedrijft op wat je doet. Eenvoudig gezegd: je geeft alle aandacht aan wat je aandacht heeft.

De vreugde van die aandacht heeft volgens de auteur niet minder dan acht componenten: (1) we doen taken die een kans van slagen hebben; (2) we moeten ons kunnen concentreren; (3) taak heeft duidelijke doelen; (4) en geeft onmiddellijke feedback; (5) ‘deep but effortless involvement’; (6) geeft een gevoel van controle over wat je doet; (7) zorgen over het zelf verdwijnen naar de achtergrond; (8) tijdsbesef verandert: uren gaan voorbij als waren het minuten.

Oplettende lezertjes vermoedden het al: ‘flow’ is niet beperkt tot werk, maar is er ook in creativiteit, denken, doen, beweging, muziek enzovoorts. Wat werk betreft: hoe meer het op spelen lijkt, des te gemakkelijker is het om er een soort flow-vreugde in te vinden – onafhankelijk van hoe complex het werk is.

Er is nog meer te vinden in dit boek – misschien wijd ik er nog wel eens een blogje aan. Maar dit is wel de hoofdzaak.

Advertenties