Cursusaanbod persoonlijke effectiviteit

Deze cursus focust op de praktische organisatie van predikantswerk. Dat is meer dan time-management, het gaat vooral om voldoende aandacht en mentale ruimte voor de dingen die je wilt of moet doen.

Cursusleiders dr. Arnold Huijgen en drs. Daniël Timmerman hebben deze cursus ontwikkeld vanuit de praktijk van parttime predikantschap naast een taak aan de TU Apeldoorn. Aan de hand van verschillende methodes, onder andere David Allen’s Getting Things Done, hebben zij een cursus ontwikkeld die op de praktijk van predikantschap is toegesneden. Deze cursus wordt nu drie jaar aangeboden en is versterkt met feedback van de deelnemers.

De cursus bestaat uit twee dagen. De eerste cursusdag steekt in bij de ervaringen van de deelnemers en legt een theoretische en praktische basis aan de hand van praktijkvoorbeelden en best practices. Na een maand volgt de tweede cursusdag, waarin enerzijds herhaling en reflectie wordt geboden, anderzijds verdieping ten aanzien van planning en projectmatig werken.

Binnen de drieslag ambt – persoon – professie focust deze cursus vooral op de professionaliteit van de predikant. De ervaring is dat het persoonlijke en ambtelijke aspect als vanzelf ook naar boven komt tijdens de gesprekken. Er is op deze dag daarom ook ruim de gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Reacties van deelnemers

• Een Chr. Ger. predikant: “Er zijn weinig cursusdagen waarvan ik zo direct de relevantie en de wenselijkheid van het vertalen naar de dagelijkse praktijk heb gemerkt, als deze. Het stimulerende kwam vooral doordat deze cursus overduidelijk te maken had met je dagelijkse bezigheden met zijn valkuilen en uitdagingen én omdat er daadwerkelijk bruikbare handvatten geboden werden om beter met tijd- en werkdruk om te gaan. Veel complimenten voor de cursusleiders!”

• Een vrijgemaakt predikant: “Zelf werd ik afgelopen najaar getipt over de methode van Getting Things Done. Mooi om nu heel wat collega’s te ontmoeten die hier ook mee aan de slag zijn/willen. Was het gelijknamige boek van David Allen al inspirerend, de cursusleiders Arnold en Daniel waren dat zeker ook. Het straalde aan alle kanten van hen af dat het veel rust geeft om op deze manier te werken, en dat het ook gewoon heel erg leuk is om op deze manier met je werk bezig te zijn. Dit alles gaf, samen met de praktische tips en tools, zeker een meerwaarde aan de cursus boven het zelfstandig doornemen van het boek.”

Praktische informatie

• Data: 14 januari en 11 februari 2013, steeds van 9:30 tot 16:00.

• Locatie: Conferentiecentrum Mennorode te Elspeet (onder voorbehoud).

• Minimum aantal deelnemers: 12.

• Kosten: € 225 voor beide dagen, incl. lunch;

Aanmelden? Mail a.huijgen [at] gmail [dot] com

 

Advertenties