Wie? Dit is het weblog van de predikanten Daniël Timmerman (NGK Breukelen) en Arnold Huijgen (CGK Genemuiden). Beiden zijn we ook in deeltijd verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, respectievelijk als AIO kerkgeschiedenis en als docent symboliek en dogmatiek. Ook geven we een cursus ‘Praktische en Professionele Vaardigheden voor Predikanten’ (PPV). Sinds februari 2011 is Gerke Roorda (GKV Zeist) ons komen versterken als co-blogger. Zijn ervaring op het gebied van ‘lifehacking’ en het gebruik van de Mac, vormt een waardevolle aanvulling.

Wat? We schrijven hier over alles wat de praktische kanten van het predikantswerk betreft.

Waarom? We beogen professionalisering van (allereerst ons eigen) predikantswerk. We zijn er van overtuigd dat dit niet strijdig is met de geestelijke dimensie van het ambt, maar dat het juist daaraan dienstig kan zijn.

Advertenties